I. Białynicki-Birula: Promieniowanie tła. Źródło wiedzy o Wielkim Wybuchu
Wykład prof. Iwo Białynickiego-Biruli w czasie XVIII Festiwalu Nauki w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.