I. Białynicki-Birula: Promieniowanie tła. Źródło wiedzy o Wielkim Wybuchu

Wykład prof. Iwo Bia­ły­nic­kiego-Biruli w czasie XVIII Festi­walu Nauki w Centrum Fizyki Teo­re­tycz­nej PAN.