Wykład prof. Iwo Białynickiego-Biruli w czasie XVIII Festiwalu Nauki w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.