I. Białynicki-Birula: Chaos

Prof. dr hab. Iwo Bia­ły­nicki-Birula “Chaos” Wykład wygło­szony w ramach XXI Festi­walu Nauki w War­sza­wie. 01.10.2017.