E. Infeld: Blaski i cienie Nagrody Nobla
Część pierwsza wykładu prof. Eryka Infelda, na temat blasków i cieni przyznawania Nagrody Nobla np. Albertowi Einsteinowi czy Nielsowi Bohrowi.