A. Wolszczan: Astronomiczna przyszłość ludzkości

W dniu 14 maja 2015 r. na Wydziale Fizyki UW prof. Alek­san­der Wolsz­czan wygłosił wykład zaty­tu­ło­wany “Astro­no­miczna przy­szłość ludz­ko­ści” (frag­menty wykładu i dyskusja).