A. Bielański: Wodór, paliwo przyszłości

24 marca na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył się pierwszy z cyklu wykładów pt. „Nestorzy Nauki”. Wygłosił go najstarszy naukowiec UJ – 99-letni prof. Adam Bielański. Wykład pt. „Wodór, paliwo przyszłości”, został poświęcony możliwościom jakie dają współczesne technologie w pozyskiwaniu czystej energii z tego właśnie pierwiastka. Szerokie możliwości zastosowania oraz wysoka wydajność energetyczna, pozwalają twierdzić, że technologie oparte na wodorze będą w przyszłości dynamicznie się rozwijać.