Press ESC to close

Kwantowo 2019

Serię rocznych pod­su­mo­wań, jak zwykle zwieńczę raportem z dzia­łal­no­ści samego bloga. Oto jakie sukcesy i porażki odno­to­wało Kwantowo w ciągu…