Press ESC to close

Kwantowo 2016

Jak zawsze o tej porze, czuję się w obo­wiązku stanąć przed Wami (oraz samym sobą) i pod­su­mo­wać ostatni rok swojej twór­czo­ści. W końcu, żeby przeć…