Czytaj dalej
[ecko_quote source=“Karl Popper”]Śmiała struk­tura teorii naukowej przy­po­mina gmach wznie­siony na palach. Pale wbijane są z góry w grzę­za­wi­sko, lecz nie sięgają podstawy. A jeżeli zaprze­sta­jemy dalszego wbijania, to nie dlatego że się­gnę­li­śmy trwałego gruntu. Prze­sta­jemy je wbijać dlatego, że pale tkwią dosta­tecz­nie mocno, aby unieść struk­turę. Przy­naj­mniej tymczasowo.[/ecko_quote]
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.