Ciekawe ilu z was pamięta o jedynym w swoim rodzaju czasopiśmie “Kwant”. Pewnie niewielu, choć jest wydawany regularnie – co trzynaście kwartałów – już od trzech lat.

nr2Naj­now­szy numer znaj­dzie­cie w naj­bar­dziej eks­klu­zyw­nych kioskach, na terenie całego kraju.
Poprzedni nato­miast czeka pod tym adresem. Nie zapo­mnij­cie też śledzić face­bo­okainsta­grama.
 • Inicius

  Nawet trochę śmie­cha­łem. 🙂

 • Tomek

  W moim mieście nie ma już eks­lu­zyw­nych kiosków. A nawet jak były to nie miały nawet jacuzzi w środku.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Trzeba wziąć kredyt, zmienić pracę i się prze­pro­wa­dzić.

 • Jamci

  Zapo­mnia­łeś dodać, że to “pismo o perio­dy­za­cji kro­czą­cej” 🙂
  Moi przy­ja­ciele 30 lat temu stwo­rzyli gazetę z takim tekstem z stopce. Nie pamiętam tytułu gazety. Było to w witkowie (pomiędzy Gnieznem a Koninem).
  Chyba wszyscy byli wcze­śniej mini­stran­tami…