Press ESC to close

AstroCytat #9

[ecko_quote source=“Karl Popper”]Śmiała struk­tura teorii naukowej przy­po­mina gmach wznie­siony na palach. Pale wbijane są z góry w grzę­za­wi­sko, lecz nie sięgają podstawy.…