Press ESC to close

Kwantowo 2015

Nie jestem entu­zja­stą świą­tecz­nych czy nowo­rocz­nych życzeń, bo nie są one na ogół zbyt kon­struk­tywne. Za to pod­su­mo­wa­nia i posta­no­wie­nia traktuję bardzo poważnie. Pora…