Press ESC to close

AstroCytat #7

[ecko_quote source=“Stephen Hawking”]Powinienem od razu powie­dzieć, że jestem bez­wstyd­nym reduk­cjo­ni­stą. Wierzę, że prawa biologii można zre­du­ko­wać do praw chemii. Wierzę ponadto,…