Press ESC to close

AstroCytat #6

[ecko_quote source=“Sir Terry Pratchett”]Na początku nie było nic. I rzekł Bóg: Niechaj stanie się świa­tłość! I dalej nic nie było, tylko teraz…