Czytaj dalej

Kawia domowa, łac. Cavia porcellus – leniwy, tłusty gryzoń z rodziny kawiowatych sprowadzonych do Europy z Ameryki Południowej, gdzie w niektórych rejonach stanowią lokalny przysmak. Tak tylko piszę, coby wpis miał również wartość edukacyjną. =)


Konkurs zakoń­czył się wczoraj o 19 i aż do ostat­niego momentu każdy miał szansę wbić się na podium. Fre­kwen­cja mnie zasko­czyła i prawdę mówiąc, gdybym prze­wi­dział, że w zabawie weźmie udział ponad stu uczest­ni­ków, spró­bo­wał­bym wyne­go­cjo­wać z wydaw­nic­twem jeszcze kilka nagród. No ale trudno, może nadarzy się okazja podczas następ­nego jubileuszu.

Co do samego roz­wią­za­nia konkursu. Wszyst­kich “sztucz­nych” ele­men­tów, per­fid­nie dokle­jo­nych przeze mnie do zdjęć, było 15, co można spraw­dzić poniżej:

percepcja2 sprawdzone
percepcja1 sprawdzone
W pełni zadaniu podołał tylko jeden śmiałek: Karol. Kilka innych osób – tj. Elek, Gosia, Vriesk i Jarosław – zauwa­żyło po 14 obiektów, więc dwie naj­szyb­sze spośród nich również otrzy­mają książki.


Do lau­re­atów odezwę się na dniach mailowo w sprawie adresów, nato­miast całej reszcie bardzo dziękuję za udział. Mam nadzieję, że bawi­li­ście się równie dobrze jak ja. Swoją drogą muszę tu wyróżnić kilka nie­stan­dar­do­wych odpo­wie­dzi:
- tyle ludzi na wykła­dzie z Fizyki — impo­si­bruu (Kamil)
- pies pod stołem (osek90)
- małpka pod sto­li­kiem w 3. rzędzie (Konrad)
- pre­zen­ta­cja z Comic­Sans — to musi być pho­to­shop (yumemi13)
- wielu z was przy­cze­piało się również do nie­na­tu­ral­nych drzwi na pierw­szym obrazku, przy­się­gam jednak, że nic przy nich nie maj­stro­wa­łem!

Chciałem jeszcze ogłosić, o czym zapo­mnia­łem przed­wczo­raj, że jestem w trakcie uak­tu­al­nia­nia biblio­teczki. Oprócz tego, że dodałem do niej kilka nowych tytułów, wpro­wa­dzi­łem jeszcze jedną zmianę, a mia­no­wi­cie linki prze­kie­ro­wu­jące osoby zde­cy­do­wane na zakup danej pozycji wprost na stronę księ­garni. Związane jest to z przy­stą­pie­niem Kwantowo do programu afi­lia­cyj­nego. Oznacza to, że jeśli zamó­wi­cie książkę z mojego pole­ce­nia to otrzymam zawrotne 5% wydanej przez was sumy. Pozwolę więc sobie lekko zachęcić was do korzy­sta­nia z tej opcji. 

Jeszcze raz dzięki za udział w zabawie i przede wszyst­kim za to, że jeste­ście i chce wam się czytać moje wypociny.

podpis-czarny


Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.