[ecko_quote source=“Ernest Rutherford”]Właśnie czytałem niektóre z moich starych publi­ka­cji. I wiesz co? Kiedy skoń­czy­łem, powie­dzia­łem sobie: Ruther­ford, mój chłopie, ale z Ciebie pie­kiel­nie bystry gość![/ecko_quote]