AstroCytat #3

[ecko_quote source=“Carl Sagan”]Starając się zro­zu­mieć wszech­świat, dostrze­gamy jego wspa­nia­łość i skom­pli­ko­wany, dosko­nały porządek, daleko prze­wyż­sza­jący wyobra­że­nia naszych przodków. Moim zdaniem, o wiele lepiej rozumieć wszech­świat takim jaki jest naprawdę, niż udawać, że jest taki jakbyśmy chcieli żeby był.[/ecko_quote]
Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

AstroCytat #2

[ecko_quote source=“Ernest Rutherford”]Właśnie czytałem niektóre z moich starych publi­ka­cji. I wiesz co? Kiedy skoń­czy­łem, powie­dzia­łem sobie: Ruther­ford, mój…
Czytaj dalej

AstroCytat #7

[ecko_quote source=“Stephen Hawking”]Powinienem od razu powie­dzieć, że jestem bez­wstyd­nym reduk­cjo­ni­stą. Wierzę, że prawa biologii można zre­du­ko­wać do praw…