Czytaj dalej
[ecko_quote source=“Carl Sagan”]Starając się zro­zu­mieć wszech­świat, dostrze­gamy jego wspa­nia­łość i skom­pli­ko­wany, dosko­nały porządek, daleko prze­wyż­sza­jący wyobra­że­nia naszych przodków. Moim zdaniem, o wiele lepiej rozumieć wszech­świat takim jaki jest naprawdę, niż udawać, że jest taki jakbyśmy chcieli żeby był.[/ecko_quote]
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.