Czytaj dalej
Ostatnim razem infor­mo­wa­łem o postę­pach New Horizons 30 kwietnia, kiedy to sonda zbliżyła się do Plutona na odle­głość mniejszą niż 100 milionów kilo­me­trów. Do mak­sy­mal­nego zbli­że­nia dojdzie już za niecały miesiąc – a do celu brakuje zaledwie 30 milionów kilometrów.

Może się wydawać, że to bardzo dużo: sto­krot­ność dystansu między Ziemią a Księ­ży­cem, bądź 1/5 naszej odle­gło­ści od Słońca. Pamię­tajmy jednak, że lecimy na Plutona, glob oddalony podczas swojego aphelium o niemal 7,5 miliarda kilo­me­trów od Słońca. W tym układzie te 30 milionów to naprawdę bliskie sąsiedz­two i mamy prawo powoli zacierać ręce. Gdy 14 lipca Nowe Hory­zonty prze­fru­nie 12 tys. km obok planety kar­ło­wa­tej, ujrzymy jej zlo­do­wa­ciałą powierzch­nię dokład­niej niż kie­dy­kol­wiek wcześniej. 

Z tej okazji National Space Society, opu­bli­ko­wało kli­ma­tyczną animację, którą szczerze polecam.Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.