Czytaj dalej
Muszę przyznać, że od momentu ukazania się pierw­szych tra­ile­rów, jestem zain­try­go­wany. Fabuła The Astro­naut Wives Club ma opierać się na zbie­ra­ją­cej pochlebne recenzje książce autor­stwa Lily Koppel. (Napi­sał­bym własną ocenę, gdyż Żony Astro­nau­tów zaku­pi­łem już jakiś czas temu, ale moja luba, niczym jastrząb pozycję porwała i tyle ją widziałem.)

Tak jak w przy­padku papie­ro­wego pier­wo­wzoru, poznamy losy postaci, które wyryły swoje nazwiska w historii ame­ry­kań­skiej i świa­to­wej astro­nau­tyki: pio­nie­rów lotów kosmicz­nych i oczy­wi­ście ich tytułowe wybranki. Na ekranie zoba­czymy więc m.in.: Louise, żonę Alana Sheparda – pierw­szego Ame­ry­ka­nina w kosmosie i kapitana Apollo 14; małżonkę jego dublera Annie Glenn; Rene – żonę Scotta Car­pen­tera który w ramach misji Mercury 7 trzy­krot­nie okrążył Ziemię; oraz Trudy, part­nerkę Gordona Coopera – dowódcy Gemini 5.

Kto oglądał cho­ciażby Apollo 13 z Tomem Hanksem w roli głównej, wie że w mit ame­ry­kań­skiego astro­nauty lat 50., 60. i 70. obej­mo­wał nie tylko mężnego i patrio­tycz­nie uspo­so­bio­nego herosa, ale również jego nie­ska­zi­telną rodzinę repre­zen­to­waną przez zadbaną i dumną z dokonań męża panią domu. Małżonki śmiałków były cele­bryt­kami swoich czasów, co nie powinno dziwić – każdy lot, każdy start rakiety, nawet każdy test, mógł z nich zrobić wdowy. Prze­ko­nały się o tym choćby part­nerki Virgila Grissoma, Edwarda White’a i Rogera Chaf­fe­e’a, którzy spłonęli w kapsule w ramach misji Apollo 1. Swoją drogą, mam nadzieję, że jeśli nie w tym, to może w następ­nym sezonie te dra­ma­tyczne wyda­rze­nia zostaną ujęte w sce­na­riu­szu.

Oto trailer:


Grzech nie oglądać.
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.