Czytaj dalej
W ostatnim tygodniu odbył się pierwszy bardzo ważny test systemów awa­ryj­nych Dragona – kapsuły kon­stru­owa­nej przez SpaceX. Po ukoń­cze­niu projektu, co nastąpi w roku 2017, Smok będzie pod­sta­wo­wym statkiem zało­go­wym wyno­szo­nym przez rakiety z serii Falcon. Jak dotąd kapsuła sprawdza się w lotach zaopa­trze­nio­wych na ISS.

Pomyśl­nie zakoń­czoną próbę możemy prze­śle­dzić dzięki udo­stęp­nio­nym mate­ria­łom filmowym, kręconym z kamer przy­mo­co­wa­nych do Dragona. Na video widzimy w akcji osiem silników Super­Draco, wytwa­rza­ją­cych gigan­tyczny ciąg, pozwa­la­jący w razie potrzeby na natych­mia­stowe oddzie­le­nie od rakiety osią­ga­jąc przy­śpie­sze­nie od zera do setki w niecałą sekundę. Krótko mówiąc: daje kopa.

Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.