Czytaj dalej
Astro­nauta też człowiek i ma swoje potrzeby. Niestety w stanie nie­waż­ko­ści nawet naj­prost­sza czynność wymaga odpo­wied­niego sprzętu i umie­jęt­no­ści. W końcu nikt nie chciałby aby fruwały wokół niego fekalia…

W opu­bli­ko­wa­nym niedawno na YouTube krótkim filmiku, Samantha Cri­sto­fo­retti objaśnia jak wygląda kwestia wypróż­nia­nia na pokła­dzie Mię­dzy­na­ro­do­wej Stacji Kosmicz­nej. Dzięki mate­ria­łowi dowia­du­jemy się m.in. jak funk­cjo­nuje system ssący, do czego służą spe­cjalne torby i pojem­niki oraz w jaki sposób z moczu odzy­skana zostaje dro­go­cenna woda.

Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.