Czytaj dalej
Jeszcze przez dwa dni, tj. do 24 kwietnia, każdy z was może złożyć swoją pro­po­zy­cję nazw dla obiektów i form tere­no­wych na powierzchni Plutona oraz jego naj­więk­szego księżyca – Charona. Wszystko w związku ze zbli­ża­jącą się do finału misją sondy New Horizons, która już za miesiąc będzie w stanie wykonać naj­do­kład­niej­sze jak dotąd foto­gra­fie odle­głych globów. Góry, doliny, kaniony, wulkany, kratery, pła­sko­wyże – wszystko czeka na opisanie.

Według instruk­cji, naj­bar­dziej pożądane będą pomysły związane z trzema kate­go­riami: historią odkryć, wyna­laz­cami i odkryw­cami znanymi z lite­ra­tury, a także mito­lo­gią, przy czym te ostatnie muszą kojarzyć się z mitycz­nym podziemiem.

Hades approve.


Sądzę, że naj­cie­ka­wiej zapo­wia­dają się typy z dwóch pierw­szych grup. Może własnego zakątku w kosmosie doczeka się dr Elenaor Arroway (Kontakt) lub prof. Hari Seldon (Fundacja)? Swoje typy możecie zgłaszać na stronie Ourpluto.org.

To już kolejna tego typu zabawa orga­ni­zo­wana przez Mię­dzy­na­ro­dową Unię Astro­no­miczną. Dwa lata temu popro­szono inter­nau­tów o ochrzcze­nie nowo odkry­tych sate­li­tów Plutona. W efekcie P4 nosi imię Ker­be­rosa, a P4 przyjął nazwę pod­ziem­nej rzeki Styx.

Kwantowy budzik to nowa seria krótkich wpisów zawierających ciekawostki i wieści ze świata nauki, które będą pojawiać się na blogu od poniedziałku do piątku, każdego ranka. Odwiedzaj, lajkuj i czytaj regularnie!


Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.