Czytaj dalej
Elon Musk zdobył kolejny punkcik zbli­ża­jący go do elity barwnych ikon popkul­tury. Tym razem jego SpaceX został tematem prze­wod­nim całkiem zgrabnie nagra­nego tele­dy­sku w stylu funky, który możecie obejrzeć poniżej. To chyba dobrze, że w epoce powszech­nego roz­cza­ro­wa­nia ambi­cjami NASA (a wła­ści­wie ich brakiem), pojawił się ktoś potra­fiący przykuć uwagę spo­łe­czeń­stwa, wyzna­cza­jąc nowe trendy rozwoju astro­nau­tyki i podboju kosmosu.

Gwoli przy­po­mnie­nia, ostatnia misja naj­waż­niej­szego dziecka SpaceX – rakiety wie­lo­krot­nego użytku Falcon 9  nie poszła po myśli inży­nie­rów. Rakieta straciła rów­no­wagę tuż przed osa­dze­niem na barce. I bum. Wszystko wskazuje na to, że za awarią stała nie­do­sta­teczna ilość płynu hydrau­licz­nego, odpo­wia­da­ją­cego za kory­go­wa­nie kursu przy lądo­wa­niu.

Nie ma co płakać, odważne inno­wa­cje rodzą się w bólach. Pozo­staje nam trzymać kciuki za następ­nego Falcona, który praw­do­po­dob­nie wystar­tuje w prze­ciągu naj­bliż­szych tygodni.


Kwantowy budzik to nowa seria krótkich wpisów zawierających ciekawostki i wieści ze świata nauki, które będą pojawiać się na blogu od poniedziałku do piątku, każdego ranka. Odwiedzaj, lajkuj i czytaj regularnie!


Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.