Czytaj dalej

Sezon na fizykę relatywistyczną uważam za otwarty! Mija właśnie sto lat od ukończenia przez Alberta Einsteina równania pola grawitacyjnego wieńczącego jego ogólną teorię względności (oficjalna publikacja miała miejsce w 1916). Trudno wyobrazić sobie lepszy temat dla dziesiątego odcinka Kwantowych Pigułek.

Znów chciałem pobawić się w Universe Sandbox 2, ale niestety dopiero po roz­po­czę­ciu nagry­wa­nia uświa­do­mi­łem sobie, że program nie jest zbyt pomocny w obja­śnia­niu meandrów fizyki teo­re­tycz­nej. Mam nadzieję, że mimo to jakoś wybrną­łem z sytuacji. Rzecz jasna w ciągu kil­ku­mi­nu­to­wego filmiku nie mogłem wyczer­pać nie­zwy­kle sze­ro­kiego tematu, jakim jest teoria Ein­ste­ina, ale liczę na wyro­zu­mia­łość – kanał YT zgodnie z pier­wot­nym zało­że­niem, pozo­staje skie­ro­wany głównie do widzów, którzy poza szkol­nymi murami nie mieli okazji dumać nad naturą wszechświata.

[ecko_youtube]twFlvJfuqn4[/ecko_youtube]
Jedyne czego żałuję, to brak roz­wi­nię­cia wątku współ­cze­snych eks­pe­ry­men­tów mających potwier­dzić ist­nie­nie fal gra­wi­ta­cyj­nych. Może innym razem.

Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.