Kwantowe Pigułki #10: Czym jest czasoprzestrzeń?

Sezon na fizykę relatywistyczną uważam za otwarty! Mija właśnie sto lat od ukończenia przez Alberta Einsteina równania pola grawitacyjnego wieńczącego jego ogólną teorię względności (oficjalna publikacja miała miejsce w 1916). Trudno wyobrazić sobie lepszy temat dla dziesiątego odcinka Kwantowych Pigułek.

Znów chciałem pobawić się w Universe Sandbox 2, ale niestety dopiero po roz­po­czę­ciu nagry­wa­nia uświa­do­mi­łem sobie, że program nie jest zbyt pomocny w obja­śnia­niu meandrów fizyki teo­re­tycz­nej. Mam nadzieję, że mimo to jakoś wybrną­łem z sytuacji. Rzecz jasna w ciągu kil­ku­mi­nu­to­wego filmiku nie mogłem wyczer­pać nie­zwy­kle sze­ro­kiego tematu, jakim jest teoria Ein­ste­ina, ale liczę na wyro­zu­mia­łość – kanał YT zgodnie z pier­wot­nym zało­że­niem, pozo­staje skie­ro­wany głównie do widzów, którzy poza szkol­nymi murami nie mieli okazji dumać nad naturą wszechświata.

[ecko_youtube]twFlvJfuqn4[/ecko_youtube]Jedyne czego żałuję, to brak roz­wi­nię­cia wątku współ­cze­snych eks­pe­ry­men­tów mających potwier­dzić ist­nie­nie fal gra­wi­ta­cyj­nych. Może innym razem.

Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

AstroGify #3

Jaką drogę przemierza bezzałogowa sonda Juno? Co stanie się gdy wylejemy roztopione żelazo na bryłę lodu? Jak wyglądają…