Press ESC to close

Jak zostać guru?

Religia to placebo dla mas. Slogan stary jak świat, ale do dziś wzbu­dza­jący niemałe kon­tro­wer­sje i przy­pra­wia­jący wielu wie­rzą­cych o białą gorączkę. Nie tylko z powodu…