Czytaj dalej

Miałem recenzować program Universe Sanbox 2. Miałem również zamiar nakręcić wreszcie jakiś nowy materiał na opuszczony kanał YouTube. Ostatecznie postanowiłem połączyć oba te zadania, czego efektem jest nowy odcinek Kwantowych Pigułek przygotowany w oparciu o US2.

Muszę przyznać, że Universe Sandbox 2 to odpo­wiedź na moje modlitwy. W sto­sun­kowo łatwy i reali­styczny sposób mogę symu­lo­wać zacho­wa­nia ciał nie­bie­skich, przy okazji nieźle się bawiąc. Chcemy zobaczyć jak zare­ago­wałby Układ Sło­neczny po zamianie Słońca na Betel­gezę? Proszę bardzo! Pra­gniemy dopro­wa­dzić do zde­rze­nia Ziemi i Księżyca? Żaden problem! Mamy zachciankę wykre­owa­nia własnego systemu pla­ne­tar­nego? Wystar­czy kil­ka­na­ście minut.

Jako, że w apli­ka­cji istnieje całkiem spora ilość gotowych modeli miejsc oraz obiektów kosmicz­nych, posta­no­wi­łem to wyko­rzy­stać oma­wia­jąc intry­gu­jące centrum naszej galak­tyki. Jeżeli taka luźna forma monologu wam nie prze­szka­dza, jestem skłonny jeszcze kilka razy powtó­rzyć koncept w przy­szło­ści.

[ecko_youtube]v20SG0P45mM[/ecko_youtube]
Tym­cza­sem miłego seansu. I miłej zabawy z Universe Sanbox 2 – który szczerze polecam.

Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.