Press ESC to close

Kwantowo 2014

Tak jak w roku poprzed­nim obie­ca­łem sobie przy­go­to­wać drobny raport z dzia­łal­no­ści bloga. Będą więc prze­chwałki, sta­ty­styki, obie­canki i wyle­wa­nie gorzkich żali.…

Otwieram kramik

Od kilku miesięcy chodziło mi po głowie pewien skromny kaprys: chciałem napić się kawy z kubka ozna­czo­nego logiem Kwantowo.pl. I wreszcie…