Zgodnie z posta­no­wie­niem, odko­pa­łem swój kanał YouTube. Tym samym roz­po­czą­łem nową serię, będącą w zasadzie mul­ti­me­dialną wersją starych, dobrych Astro­Cie­ka­wo­stek. Jak na razie zapla­no­wa­łem trzy odcinki – jeżeli uzyskają przy­chyl­ność widzów, powstaną następne.

Zdaję sobie sprawę, że nie jest to twór­czość ani szcze­gól­nie wyra­fi­no­wana ani pomy­słowa, ale spo­glą­da­jąc na zagra­niczne wzorce (przede wszyst­kim kanał Alltime10s), ma jakieś szanse na przy­ję­cie. I tak nie mam niczego do stra­ce­nia, w przy­padku porażki kanał po prostu znów obumrze.


W następ­nym odcinku: garść Astro­Fak­tów na temat polskiej nauki.
 • 4alz

  Wątpie, aby taki format filmów przy­niósł popu­lar­ność. Moim pomysłem jest stwo­rze­nie czegoś na kształt Minu­te­Phy­sics. Naukowy tekst uzu­peł­niony jed­no­cze­śnie o rysunki, które go wyja­śniają, a także ilu­strują

  • https://www.kwantowo.pl Adam Adamczyk

   Biorę to pod uwagę. Tak jak napi­sa­łem — wrzucę jeszcze dwa na próbę i zoba­czymy. Jak nie wypali to po prostu zakończę tę farsę.

 • Anonim

  Dla mnie fajnie. Przyj­rza­łem się też temu zagra­nicz­nemu i wydaje mi się że coś takiego może się ludziom spodobać. Trzymam kciuki.

 • w

  Fajne, ale wolałbym wersję z narracją.

 • Anonim

  Podzie­lam zdanie kolegi powyżej, że wersja z narracją byłaby lepsza. Wg mnie pomysł ciekawy, jak ktoś lubi wchła­niać wiedzę w ten sposób (filmy) to jak naj­bar­dziej polecam. Ja oso­bi­ście lubię jednak bardziej tekst na stronie i scroll w myszce 🙂