Czytaj dalej
Zgodnie z posta­no­wie­niem, odko­pa­łem swój kanał YouTube. Tym samym roz­po­czą­łem nową serię, będącą w zasadzie mul­ti­me­dialną wersją starych, dobrych Astro­Cie­ka­wo­stek. Jak na razie zapla­no­wa­łem trzy odcinki – jeżeli uzyskają przy­chyl­ność widzów, powstaną następne.

Zdaję sobie sprawę, że nie jest to twór­czość ani szcze­gól­nie wyra­fi­no­wana ani pomy­słowa, ale spo­glą­da­jąc na zagra­niczne wzorce (przede wszyst­kim kanał Alltime10s), ma jakieś szanse na przy­ję­cie. I tak nie mam niczego do stra­ce­nia, w przy­padku porażki kanał po prostu znów obumrze.


W następ­nym odcinku: garść Astro­Fak­tów na temat polskiej nauki.
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.