Czytaj dalej


Dzie­siąty odcinek aPytań obraca się wokół zacnego tematu pręd­ko­ści światła w próżni. Światło, jak udo­wod­niły prace Maxwella, Lorentza i Ein­ste­ina ma wyjąt­kową naturę — nie­za­leż­nie od ruchu obser­wa­tora i źródła pro­mie­nio­wa­nia, instru­menty zawsze pokażą ten sam wynik. 

Oczy­wi­ście zachęcam do sub­skry­bo­wa­nia i pole­ca­nia znajomym.
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.