Dzie­wiątki odcinek kon­ty­nu­uje tematykę ostat­nich etapów ewolucji gwiazdy. Tym razem prze­rzu­camy się na naj­ma­syw­niej­sze gwiazdy, które żyją krótko i odchodzą z wielkim hukiem jako super­nowe lub hiper­nowe. Ich pozo­sta­ło­ściami są jedne z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych obiektów wystę­pu­ją­cych w kosmosie: gwiazdy neu­tro­nowe i czarne dziury.
 • Oglądacz

  Super­nowa = Kaboom! Świetne :).

 • Ano­ny­mous

  Zna­ko­mite. National Geo­gra­phic wysiada.

 • Ano­ny­mous

  Coraz lepiej ci to wychodzi, nie prze­sta­waj i czekam na następne.

 • Ano­ny­mous

  Obrazki miażdżą 🙂

 • Ano­ny­mous

  film NIE ISTNIEJE!

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Istnieje, tylko został prze­rzu­cony na nowy kanał.