Press ESC to close

Wojna o boską cząstkę

Ten Higgs to naprawdę nie­przy­jemny typ. Nie dość, że wziął udział w dziele “znisz­cze­nia” symetrii wszech­świata, to jeszcze próbuje zagarnąć cały splendor…