Czytaj dalej
Minęły już dwa miesiące od ostat­niego odcinku aPytań. Przez ten czas nie próż­no­wa­łem i szukałem sposobów na dalsze udo­sko­na­la­nie serii.

Siódmy odcinek poświę­cony jest pod­sta­wo­wemu pytaniu: ile gwiazd widnieje na nocnym nie­bo­skło­nie? Choć wydaje nam się, że widzimy sporo, tak naprawdę nasze moż­li­wo­ści obser­wa­cyjne są bardzo, bardzo ogra­ni­czone. Zapra­szam do materiału.


Jak zawsze zachęcam do sub­skry­bo­wa­nia i dzie­le­nia się z innymi.
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.