Czytaj dalej
Choć nie uświa­da­miamy sobie tego na co dzień, pod naszymi nogami znajduje się gigan­tyczny magnes, a my jesteśmy zanu­rzeni w jego nie­wi­dzial­nym polu magne­tycz­nym. To kolejny, spośród wielu faktów, deter­mi­nu­ją­cych moż­li­wość ist­nie­nia życia na Ziemi.

Poprzedni Astro­Pa­sek: Srebrny Glob


Począt­kowo miałem zamiar stworzyć roz­bu­do­wany wpis na ten temat, ale mecz United z Realem tak mnie rozbił, że star­czyło sił “tylko” na AstroPasek.Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.