Choć nie uświa­da­miamy sobie tego na co dzień, pod naszymi nogami znajduje się gigan­tyczny magnes, a my jesteśmy zanu­rzeni w jego nie­wi­dzial­nym polu magne­tycz­nym. To kolejny, spośród wielu faktów, deter­mi­nu­ją­cych moż­li­wość ist­nie­nia życia na Ziemi.

Poprzedni Astro­Pa­sek: Srebrny Glob


Począt­kowo miałem zamiar stworzyć roz­bu­do­wany wpis na ten temat, ale mecz United z Realem tak mnie rozbił, że star­czyło sił “tylko” na Astro­Pa­sek. • http://www.blogger.com/profile/07957296510726480255 Jaśmina

  Tak! Tak! Tak! Wspa­niałe! Astro­Pa­sek jak marzenie. Kawał dobrej roboty. Czekam na kolejne Astro­Pa­ski.
  Pozdra­wiam 🙂

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Może z marze­niem bym nie prze­sa­dzał, bo musiałem kil­ku­krot­nie popra­wiać lite­rówki. Ale cieszę się, że komuś się podoba.

 • http://drangir.deviantart.com/ Drangir

  Rycerze Jezusa Chry­stusa Króla otrzy­mują Nie­wi­dzialną Zbroję, to coś podob­nego?

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Ich tarcza jest lepsza, bo magiczna.

 • http://www.blogger.com/profile/12395121496244657529 reynavan

  hmm a komu kibi­co­wa­łeś? ;>

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Że tak to ujmę: drużynie lepszej. :>

 • Ano­ny­mous

  A co by się nam stało gdyby nie było pola magne­tycz­nego?? Chodzi mi o same efekty wiatru sło­necz­nego na czło­wieka.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Lwia część wiatru sło­necz­nego to po prostu roz­pę­dzone do granic moż­li­wo­ści, wyso­ko­ener­ge­tyczne elek­trony — w praktyce mamy więc do czy­nie­nia z pro­mie­nio­wa­niem beta. Oczy­wi­ście nie jest ono tak groźne, jak choćby fale gamma, jednakże można się spo­dzie­wać częstych mutacji np. nowo­two­ro­wych.