Bardzo spe­cjalny odcinek aPytań. Wyjąt­kowo zre­zy­gno­wa­łem z dotych­cza­so­wej formy, doko­nu­jąc małego odświe­że­nia.


Mam nadzieję, że nie czujecie się urażeni banalną, wręcz dzie­cinną treścią. Wiem, że praw­do­po­dob­nie dla każdego z was zaser­wo­wane infor­ma­cje są stan­dar­dowe i oczy­wi­ste, ale ten odcinek jest raczej obli­czony na test świeżego designu i wypró­bo­wa­nie moż­li­wo­ści tech­nicz­nych video edytora, bez silenia się na jakieś ambit­niej­sze prze­my­śle­nia.
 • Ano­ny­mous

  Powin­ni­śmy wysłać to jako naszą pocz­tówkę w kosmos. Przy­po­mina mi monolog Sagana “The Pale Blue Dot”. Poza tym — widzialny tekst wzmacnia odbiór. Swoją formą nie­wąt­pli­wie urzeka 😉
  /M

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Oczy­wi­ście maleńka “błękitna kropka” była ukłonem w stronę Carla Sagana.

 • Ano­ny­mous

  Będzie coś o UFO ? strefa 51 i te sprawy?

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Nie. Jeśli już dotykać takich tematów, to w godny i naukowy sposób.

 • Ano­ny­mous

  Szkoda że nie można tych tematów dotykać.…

 • http://www.blogger.com/profile/10794809137083463607 Sergi

  Trochę nie na temat, ale chcę pokazać bardzo fajną serię, trochę podobną do tego co robisz — http://a.asset.soup.io/asset/4073/0106_6205_500.jpeg
  Robią też filmiki na tej zasadzie — http://bit.ly/XzHago
  Ich strona na FB — https://www.facebook.com/ScienceAlert?group_id=0

 • http://www.blogger.com/profile/14984853454911881003 Miłosz Giliński

  Filmik jest super, nie jest dzie­cinny ale wręcz magiczny, głównie dzięki świetnym zdjęciom i muzyce. Wydaje mi się, że nawet mógł byś w tym przy­padku zre­zy­gno­wać z czytania tekstu skoro wszystko jest napisane. Wtedy naprawdę przy tej muzyce można było by odpłynąć:) Ogólnie robisz tutaj kawał dobrej roboty, mam nadzieję, że blog będzie docierał do coraz większej liczby czy­tel­ni­ków, bo zasłu­guje na to jak mało który. Mało jest takich miejsc w inter­ne­cie. Pozdra­wiam.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Dziękuję za miłe słowa. Muszę się przyznać, że sam wręcz wolałbym się nie nagrywać (inna sprawa, że nie czytam tekstu, tylko pod­pi­suje to co mówię), ale wiem, iż taki filmik nie byłby trak­to­wany serio.

 • http://www.blogger.com/profile/13172465379947243624 Adrien Dzie­więć­set­dwu­dzie­sty­trzeci

  Obrazić?.…
  Ja się, kaczka, popła­ka­łem 😐