Czytaj dalej
Bardzo spe­cjalny odcinek aPytań. Wyjąt­kowo zre­zy­gno­wa­łem z dotych­cza­so­wej formy, doko­nu­jąc małego odświeżenia.


Mam nadzieję, że nie czujecie się urażeni banalną, wręcz dzie­cinną treścią. Wiem, że praw­do­po­dob­nie dla każdego z was zaser­wo­wane infor­ma­cje są stan­dar­dowe i oczy­wi­ste, ale ten odcinek jest raczej obli­czony na test świeżego designu i wypró­bo­wa­nie moż­li­wo­ści tech­nicz­nych video edytora, bez silenia się na jakieś ambit­niej­sze przemyślenia.
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.