Pora na drugi odcinek kom­pi­la­cji youtu­bo­wych migawek ze świata nauki i techniki. Idąc za waszymi radami, dodałem pasek z nazwą wybra­nego filmiku.


W dzi­siej­szym (a wła­ści­wie wczo­raj­szym) Science Zap m.in.: dowiemy się kto jest Snoop Doggiem nauki, czym tak naprawdę zajmują się fizycy, zoba­czymy co za potwór czai się w centrum Drogi Mlecznej, a także roz­wa­żamy rasta­fa­riań­skość nazwiska Men­de­le­jewa. Zapra­szam.
  • Ano­ny­mous

    Nikt nie sko­men­to­wał odcinka to dziwne. Dla mnie ok choć pasek zasłonił przy Tysonie napisy.