Gdy pisałem o pla­no­wa­nych korek­tach w pro­wa­dze­niu bloga, któryś komen­tu­jący zapytał czy od tej chwili aTezy zmienią się w tabloid. Nie mogłem się powstrzy­mać i wyobra­zi­łem sobie, jak wyglą­da­łaby taka gazeta.


Żeby było cie­ka­wiej: więk­szość ze znaj­du­ją­cych się na okładce sensacji nauko­wych ma w sobie ziarnko prawdy, bądź posiada oparcie w poja­wia­ją­cych tu i ówdzie teoriach spi­sko­wych. Szcze­góły musicie jednak znaleźć sami.
 • Ano­ny­mous

  Tym komen­tu­ją­cym byłem ja.Widzę że złapał Pan przynętę!

 • Ano­ny­mous

  Hi hi…

 • Ano­ny­mous

  Gdzie można dostać ten numer w pdf’ie ?

 • Ano­ny­mous

  Skromnie proszę o pre­nu­me­ratę.

 • http://www.fiztaszki.pl/ marcin

  dobre 🙂

 • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

  Widząc nie­spo­dzie­wa­nie dużą liczbę wyświe­tleń nr 1, muszę pomyśleć nad stwo­rze­niem następ­nych. Nigdy nie zro­zu­miem tych inter­ne­tów.

 • Pingback: Tabloid Kwant nr 2 |()