Inter­nauci uwiel­biają róż­no­ra­kie, youtu­bowe kom­pi­la­cje. Dlaczego więc nie zrobić luźnej skła­danki filmików o tematyce cie­ka­wost­kowo-naukowo-tech­nicz­nej? Właśnie w odpo­wie­dzi na tę dziurę posta­no­wi­łem poszpe­rać w sieci i przy­go­to­wać Science Zap.


Ponieważ muszę na razie wyha­mo­wać z aPy­ta­niami, na serii Science Zap spoczywa zadanie pod­trzy­ma­nia ruchu na kanale YT. Ostatnie dwa odcinki, cieszyły się znacznie mniejszą oglą­dal­no­ścią niż te pierwsze, co oznacza, że powi­nie­nem dać, zarówno wam jak i sobie, parę tygodni odpo­czynku.

Co do video — nie mam zapla­no­wa­nej liczby odcinków, ale nieco mate­riału zebrałem. Niemniej, jeśli znacie jakieś ciekawe lub humo­ry­styczne filmiki, które waszym zdaniem powinny się znaleźć w tego typu zesta­wie­niu, to śmiało pole­caj­cie.
 • Ano­ny­mous

  Hmmm, mam mieszane uczucia co do kom­pi­la­cji. Część z filmików znam, inne nie. Byłoby fajnie gdyby był jakiś ekran przed danym fil­mi­kiem z infor­ma­cją czego dotyczy następny kawałek i moty­wa­cją dlaczego go wybrałeś.

  PS. Co to za nie­bie­ski proszek?

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Chyba rze­czy­wi­ście muszę umieścić jakiś pasek z podpisem.

   Nie­bie­ski proszek to tzw. magic sand. Znany również jako zabawka dla dzieci: http://www.youtube.com/watch?v=jCFBZDWPKH8 =)