Press ESC to close

YT: Science Zap #1

Inter­nauci uwiel­biają róż­no­ra­kie, youtu­bowe kom­pi­la­cje. Dlaczego więc nie zrobić luźnej skła­danki filmików o tematyce cie­­ka­­wo­st­kowo-naukowo-tech­ni­cz­nej? Właśnie w odpo­wie­dzi na tę dziurę posta­no­wi­łem…