Czytaj dalej
Nie wiem czy ostatnie 12 miesięcy było w jakimś sensie prze­ło­mowe, ale na pewno nie wiało nudą. Klęska neutrin mających poruszać się szybciej niż światło, lądo­wa­nie łazika Curio­sity, oraz poin­for­mo­wa­nie przez CERN o odna­le­zie­niu Boskiej Cząstki to tylko czubek góry lodowej.


Nadszedł czas pod­su­mo­wań. Z tej okazji krótka i zwięzła pre­zen­ta­cja: trzy minuty i dziesięć, moim zdaniem naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cych wydarzeń nauko­wych mija­ją­cego roku. Kolej­ność jest w zasadzie przy­pad­kowa, toteż nie krę­puj­cie się sami wskazać naj­istot­niej­szy według was epizod 2012.

A tak poza tym, to szczę­śli­wego nowego roku! 
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.