Nie wiem czy ostatnie 12 miesięcy było w jakimś sensie prze­ło­mowe, ale na pewno nie wiało nudą. Klęska neutrin mających poruszać się szybciej niż światło, lądo­wa­nie łazika Curio­sity, oraz poin­for­mo­wa­nie przez CERN o odna­le­zie­niu Boskiej Cząstki to tylko czubek góry lodowej.


Nadszedł czas pod­su­mo­wań. Z tej okazji krótka i zwięzła pre­zen­ta­cja: trzy minuty i dziesięć, moim zdaniem naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cych wydarzeń nauko­wych mija­ją­cego roku. Kolej­ność jest w zasadzie przy­pad­kowa, toteż nie krę­puj­cie się sami wskazać naj­istot­niej­szy według was epizod 2012.

A tak poza tym, to szczę­śli­wego nowego roku!
 • Ano­ny­mous

  Szczerze to nie mam pojęcia, bo żadne z nich nie sprawi, że ludziom będzie się żyło łatwiej i będą szczę­śliwsi.

  • http://www.blogger.com/profile/10794809137083463607 Sergi

   Teraz — żadne. Ale za kil­ka­na­ście, kil­ka­dzie­siąt lat może się okazać, że nie wyobra­żamy sobie już życia bez nich. Tak jak kiedyś nie było zasto­so­wa­nia dla pro­mie­nio­wa­nia mikro­fa­lo­wego czy elek­trycz­no­ści, a dziś życie bez prądu to dla wielu osób straszna tortura (ba, już bez samego Inter­netu nie­któ­rzy cierpią okrutnie :).

 • http://www.blogger.com/profile/12273337011715654917 Natalia

  Muzyka w Twoim filmie to wersja bez słów z “Poetry of reality” Symphony of Science, prawda? 🙂 Nie wie­dzia­łam, że takie coś istnieje!

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Na ofi­cjal­nej stronie projektu można pobrać każdy utwór w wersji zwykłej i instru­men­tal­nej.

 • http://www.blogger.com/profile/10263815843340832307 npb

  Super! Ja bym jeszcze dodał roz­po­czę­cie prac przez NASA nad pręd­ko­ściami nad­świetl­nymi.
  Pozdra­wiam!
  Journey of Science