Czytaj dalej
Czwarty odcinek aPytań poświę­ci­łem kwestii śmierci cieplnej wszech­świata. Tematykę tę już kil­ku­krot­nie poru­sza­łem w swoich tekstach doty­czą­cych ciemnej materii oraz krzy­wi­zny wszech­świata, toteż dla stałych czy­tel­ni­ków to co najwyżej powtórka z rozrywki.


Mimo iż filmiki trwają zaledwie po półtorej minuty, takiemu ama­to­rowi jak ja ich zmon­to­wa­nie potrafi zabrać wiele godzin. Powstaną jeszcze dwa lub trzy odcinki, po których przyj­dzie czas na reflek­sję i ocenę sensu dalszej pro­duk­cji.

Aha, w odpo­wie­dzi na prośby powrócił “koniec” =).
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.