Czwarty odcinek aPytań poświę­ci­łem kwestii śmierci cieplnej wszech­świata. Tematykę tę już kil­ku­krot­nie poru­sza­łem w swoich tekstach doty­czą­cych ciemnej materii oraz krzy­wi­zny wszech­świata, toteż dla stałych czy­tel­ni­ków to co najwyżej powtórka z rozrywki.


Mimo iż filmiki trwają zaledwie po półtorej minuty, takiemu ama­to­rowi jak ja ich zmon­to­wa­nie potrafi zabrać wiele godzin. Powstaną jeszcze dwa lub trzy odcinki, po których przyj­dzie czas na reflek­sję i ocenę sensu dalszej pro­duk­cji.

Aha, w odpo­wie­dzi na prośby powrócił “koniec” =).
 • Ano­ny­mous

  Jestem zachwy­cona tym blogiem, dziękuję 🙂

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Cała przy­jem­ność po mojej stronie.

  • Ano­ny­mous

   A ja wręcz prze­ciw­nie. Jestem zde­gu­sto­wany.

  • Boberro

   Nie martw się drogi anonimie! Będziesz starszy, będziesz więcej rozumiał to i zaczniesz dobre teksty doceniać. Wesołych :).

  • Ano­ny­mous

   Na bogato tego tekstu, nie ma co !

  • Boberro

   Lol przecież oso­bi­ście prze­czy­ta­łem tutaj przy­naj­mniej kil­ka­na­ście fajnych arty­ku­łów a jest ich sporo więcej więc nie bardzo wiem o co się roz­cho­dzi i czego to nie­któ­rzy ludzie oczekują.

 • Ano­ny­mous

  Czy wykres w 0:40 nie powinien być “wygięty do góry”? Chodzi mi o teorię głoszącą, że wszech­świat roz­sze­rza się coraz szybciej.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Nie do końca — tak byłoby przy wielkim roze­rwa­niu. Zakła­da­jąc, że wszech­świat jest płaski, powinien on w końcu zwolnić ro roz­sąd­nej pręd­ko­ści nigdy się jednak nie zatrzy­mu­jąc: http://www.larted.org.uk/~dom/universe/universe.htg/graph.gif

 • http://www.notariuszwlodzi.com.pl/ Dorota

  Bardzo inte­re­su­jący blog, wciąga co nie miara.

 • http://www.blogger.com/profile/10794809137083463607 Sergi

  I smaczek z pro­mie­nio­wa­niem Hawkinga 😀 Fajny filmik, proszę o więcej.