Czytaj dalej
Trzeci odcinek aPytań powinien być gotowy wcze­śniej, ale róż­no­ra­kie problemy mnie nie opusz­czały. Na szczę­ście udało się jakoś przez nie prze­brnąć, dzięki czemu możecie w dwie minuty dowie­dzieć się, mniej więcej, czym jest spin cząstki ele­men­tar­nej oraz jakie ma znaczenie.


Począt­kowo chciałem podejść do tematu ambitnie i odejść od powie­la­nego w lite­ra­tu­rze popu­lar­no­nau­ko­wej, porów­na­nia cząstki do wiru­ją­cego bączka. Niestety okazało się to nie do końca możliwe, a zebra­nego mate­riału star­czy­łoby na pokaźny artykuł. Przez moment wahałem się czy w ogóle publi­ko­wać to co złożyłem, ale stwier­dzi­łem, że przecież niczego nie tracę, a być może filmik kogoś zain­spi­ruje do się­gnię­cia głębiej.

W odcin­kach następ­nych praw­do­po­dob­nie dam już spokój cząstkom i zwrócę się w stronę bliższej mi kosmologii =). 

Przy okazji chciałem zwrócić uwagę, że po lewej pojawił się FAQ. Pro­sił­bym nie zadawać pytań, na które odpo­wie­dzi można w nim znaleźć. 


Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.