Czytaj dalej
Nie od dziś wiadomo, że inter­nauci nie odpusz­czą nikomu, a wszech­obecne poczucie ano­ni­mo­wo­ści sprzyja mniej lub bardziej destruk­tyw­nemu trol­lin­gowi. Jako bonus, w poniż­szym odcinku przed­sta­wiam kolejny dowód na to, że pseu­do­nau­kowe portale to zło.

Oczy­wi­ście, nadal jestem w trakcie poszu­ki­wa­nia odpo­wied­niego stylu nagry­wa­nia aPod­ca­stu i chętnie przyjmę każdą radę. Jeżeli macie jakie­kol­wiek pomysły — doty­czące zarówno treści jak i spraw tech­nicz­nych — to walcie prosto z mostu. Aby nie być goło­słow­nym, udo­stęp­ni­łem dwie wersje tego odcinka: z pod­kła­dem muzycz­nym (ta poniżej) oraz pozba­wioną muzyki. Która jest przy­jaź­niej­sza dla waszych uszu?


I jeszcze jedno. Kto zgadnie o jakim “ostatnim” auto­ry­te­cie wspo­mnia­łem pod koniec filmiku?
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.