Czytaj dalej
Pora na drugi odcinek aPod­ca­stu, w którym zgodnie z obiet­nicą polecam kilka książek o tematyce popu­lar­no­nau­ko­wej. Materiał mógł się ukazać wcze­śniej, ale plany pokrzy­żo­wał paskudny ból gardła — efekt tego co mamy za oknem. Nie prze­dłu­ża­jąc zapra­szam do słuchania.


 Wziąłem sobie do serca wasze rady. Przede wszyst­kim wymie­ni­łem mikrofon na nieco droższy lepszy. Oprócz tego wyeli­mi­no­wa­łem problem ze stereo (przy­naj­mniej w moich słu­chaw­kach głos nie robi pro­ble­mów), oraz wydłu­ży­łem nagranie do niemal 10 minut.

Jeżeli praca dała efekt to laj­kuj­cie, pole­caj­cie, sub­skry­buj­cie i tak dalej. Oczy­wi­ście wyra­żaj­cie też swoje opinie, zarówno o aPod­ca­scie jak i samych książ­kach, w komentarzach.

Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.