Czytaj dalej
Musiało do tego dojść, prędzej czy później. Blogowe aTezy docze­kały się swojej wersji mul­ti­me­dial­nej, w formie audio­bloga, czy jak to się czasem określa — podcastu.

Nie miałem wcze­śniej żadnego doświad­cze­nia z tą formą blo­go­wa­nia, stąd nie spo­dzie­waj­cie się fajer­wer­ków ani nawet śred­niego poziomu. Dopiero oswajam się z mikro­fo­nem i odpo­wied­nim opro­gra­mo­wa­niem. Tym­cza­sem proszę o szczere opinie, osób obytych, ze świat­kiem podcastu i nie tylko. Jeżeli okaże się, że przed­się­wzię­cie wypadło tra­gicz­nie lub/i nie ma zapo­trze­bo­wa­nia na taką formę “twór­czo­ści”, to nie będę się upo­ka­rzał i zwinę interes z YouTube.


A prze­cho­dząc do rzeczy — pierwszy odcinek jest krótkim zesta­wie­niem naj­cie­kaw­szych, według mnie, tele­wi­zyj­nych pro­gra­mów popu­lar­no­nau­ko­wych. Nie krę­puj­cie się również wypo­wia­dać w tej materii. Jak Bozia da, to w drugim odcinku polecę kilka tytułów książek popularnonaukowych.


Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.