Musiało do tego dojść, prędzej czy później. Blogowe aTezy docze­kały się swojej wersji mul­ti­me­dial­nej, w formie audio­bloga, czy jak to się czasem określa — podcastu.

Nie miałem wcze­śniej żadnego doświad­cze­nia z tą formą blo­go­wa­nia, stąd nie spo­dzie­waj­cie się fajer­wer­ków ani nawet śred­niego poziomu. Dopiero oswajam się z mikro­fo­nem i odpo­wied­nim opro­gra­mo­wa­niem. Tym­cza­sem proszę o szczere opinie, osób obytych, ze świat­kiem podcastu i nie tylko. Jeżeli okaże się, że przed­się­wzię­cie wypadło tra­gicz­nie lub/i nie ma zapo­trze­bo­wa­nia na taką formę “twór­czo­ści”, to nie będę się upo­ka­rzał i zwinę interes z YouTube.


A prze­cho­dząc do rzeczy — pierwszy odcinek jest krótkim zesta­wie­niem naj­cie­kaw­szych, według mnie, tele­wi­zyj­nych pro­gra­mów popu­lar­no­nau­ko­wych. Nie krę­puj­cie się również wypo­wia­dać w tej materii. Jak Bozia da, to w drugim odcinku polecę kilka tytułów książek popu­lar­no­nau­ko­wych.


 • Ano­ny­mous

  Oso­bi­ście wolę artykuły, ale odcinek całkiem ok. Koniecz­nie poleć jakieś książki, bo są tu też osoby, które coś wiedzą i poszu­kują kolej­nych źródeł infor­ma­cji.

 • http://www.blogger.com/profile/03603837607405946735 Unknown

  Ja jestem na tak jeżeli chodzi o podcasty. A co do wyko­na­nia to musisz zrobić coś z dzwię­kiem Twój głos jest cicho (więc głośniki na full) potem jednak ogłu­szają fragm innych pro­gra­mów.

  A co do treści obecnie mój faworyt to właśnie zagadki wszech­świata z Fre­ema­nem. Teraz wszedł nowy sezon niedawno, ale go nie moge w TV oglądać bo na studiach nie posiadam TV.

  A tego ostat­niego typa i jego program też parę razy widzia­łem, ale raczej dawno.

  //Civril

 • Ano­ny­mous

  Dawaj śmiało te knigi =) Troszkę przykro, iż uważasz czytaczy bloga za laików w dzie­dzi­nie “wszech­świa­to­po­znaw­czej”. Ale, ale. Gdzie moje maniery. Po kolei. Sam początek wydaje się jakby czytany z kartki. Nie zrozum mnie źle, lecz na świeżo zagad­nięty o popu­lar­no­nau­kowe programy powąt­pie­wam o tak przy­go­to­wany słowotok. Oczy­wi­ście oso­bi­ście start “na ste­ry­dach” uważam za trafiony. Tak trzymaj. (nie znam się szcze­gól­nie na pod­ca­stach i nie mam bladego pojęcia czy jest tam miejsce na czytanie z kartki).
  Drugie, co chciał­bym ująć. Twój głosik — baardzo skrom­niutki. Zupełnie jakby w obawie o wszelaką krytykę. (zawsze jest ona gdzieś tam obecna, więc…) Więcej pewności, a będzie lepiej 😉 Nie bój się. Wszyscy stoimy za Tobą murem i jesteś naszym “role model”. Serio! (u mnie). Spo­koj­nie, to tylko DETALE. Jak na początek — ZNA KO MI CIE Ci poszło “stary” (tutaj przy­tu­le­nia od dziew­czyny Ci życzę). PS. Kosmos Segana i Freemana znałem, a z Greenem muszę Koniecz­nie się zapoznać. Kon­ty­nuuj proszę Adam. =) Rewelka.

 • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

  Dziękuję za opinie i rady — to naj­istot­niej­sze. Głos może się lekko poprawi gdy: a) przy­zwy­czaję się do mikro­fonu, b) poeks­pe­ry­men­tuje jeszcze z opcjami Audocity.
  W naj­gor­szym wypadku, będę brzmiał jak Ed Witten: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6PVjNlXj2WQ#t=21s =)

  Oczy­wi­ście nie uważam ogółu odwie­dza­ją­cych aTezy za laików (choć w pewnym sensie, wszyscy jesteśmy laikami), ale samo pytanie — od czego zacząć? — padło ze strony kom­plet­nych nowi­cju­szy i to ich miałem na myśli.

  No i właśnie, do was pytanie: czy lepiej się słucha wypo­wie­dzi w pełni ułożonej, nieco wyre­cy­to­wa­nej; czy też wolicie normalną, swobodną gadkę z różnymi prze­rwami i prze­ję­zy­cze­niami. Tego odcinku nie czytałem z kartki, ale pewien plan oczy­wi­ście przed oczami miałem — żeby się nie zgubić.

 • Ano­ny­mous

  Heh, wielkie serducho posia­dasz, że zwracasz się do nas w tej kwestii, ponieważ to tak po prawdzie od Ciebie zależy.. Miej plan. To tyle, co mogę polecić. Jeśli chcę słuchać “recy­to­wań” to w formie tekstu. Szkielet formy jak naj­bar­dziej. By nie rzec — koniecz­nie. Nie za wiele pomocny się okazałem, gdyż moje zdanie tkwi pomiędzy tak zwanym mini­mak­sem.

 • Ano­ny­mous

  Muisz kolego ogarnąć trochę te sapanie 😀 Nie wiem jakiego sprzetu uzywasz, ale jakosc audio jest kiepska.
  Zawsze lepiej sie slucha wypo­wie­dzi ułożonej niz cha­otycz­nego bełkotu, obo­jet­nie czy to było zapla­no­wane czy nie IMO.

  Warto tez by zadbac o nor­ma­li­za­cje poziomu gło­śno­ści w nagraniu. I nie chodzi mi o wartość poziomów szo­to­wych a RMS (audacity tego chyba nie ma).

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Sprzęt mam taki, że wstyd o tym pisać. Ale jeżeli sprawa się rozwinie, to przyj­dzie mi zain­we­sto­wać w jakiś lepszy mikrofon. Na razie, przy takiej skali, nie widzę sensu.

 • Ano­ny­mous

  Panie …AAA…, wczoraj blog, dzisiaj radio, jutro tele­wi­zja 😛

 • Ano­ny­mous

  siema bez urazy ale zauwa­zy­lem link na nitu­zin­ko­wym blogu i powiem ze sie chyba mocno inspi­ru­jesz taki sam wyglad, uklad strony wyglad arty­ku­low nawet i nagle filmy tez nagry­wasz jak tam dopiero co oglosil ze nagrywa. Tresci poczy­ta­lem niektore i nawet ciekawe ale to co muwie bardzo rzuca sie w oczy jak sie zna tamten blog

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Z całym sza­cun­kiem, prowadzę bloga od ponad trzech lat, podczas gdy Nie­tu­zin­kowy bodaj jeszcze roku nie ma. Moje artykuły trafiały na główną wykopy, gdy tamtego bloga pewnie jeszcze nie było w planach — więc wybacz, ale nie życzę sobie takich przy­ty­ków. Wygląd, to zwykły designe z blog­spota + tło. A filmiki? O ile wiem, tam się kręci coś w stylu mul­ti­me­dial­nych eks­pe­ry­men­tów, ja nato­miast chcę robić coś w stylu podcastu.

   Urazy nie ma, ale naprawdę nie mam sobie w tej sferze kom­plet­nie nic do zarzu­ce­nia.

  • Ano­ny­mous

   Heh, zasta­na­wia­łem się czy ktoś to napisze. Ja Cię czytam od bardzo dawna, BA! to był mój ulubiony blog na cdaction, czytam też nie­tu­zin­ko­wego od początku i też zauwa­ży­łem pewne sygnały, np prze­sze­dles na blog­spota jak nie­tu­zin­kowy który jest na blog­spo­cie robil sie popu­larny, dałeś wtedy bardzo podobny wygląd, prawie iden­tyczny itd a teraz te filmy, jakoś tak sie to zbiegało w czasie po prostu. Nie mówie że celowo, ale mi sie przy­naj­mniej to rzucilo w oczy, bo akurat śledze was obu od dawna. Nie sądze byś spe­cjal­nie tak działał, ale i tak ludzie takie rzeczy wyłapują. Nie chodzi o pisanie bo my którzy Cie znamy wiemy że piszesz od dawna, ale o te rzeczy które wymie­ni­łem. Czytam bardzo wiele blogow nie tylko te i widze jak są różne, np wystar­czy u gory w panelu kliknąć “Następny blog” żeby zobaczyć jak są róż­no­rodne blogi na blog­spo­cie a tutaj mamy dwa w jednym kraju o tej samej tematyce z niemal iden­tycz­nym wygladem. Myśle że jak ktoś przy­cho­dzi od nie­tu­zin­ko­wego to moze miec takie wrazenie. To tyle chcialem tylko napisac jak to widze z mojej per­spek­tywy.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Oczy­wi­ście uwagi zawsze uważam za coś cennego, więc jak mówiłem, urazy nie chowam. Rze­czy­wi­ście prze­nio­słem się na blogspot w chwili gdy Nie­tu­zin­kowy powstał (a nie, kiedy się zrobił popu­larny). Czę­ściowo to zbieg oko­licz­no­ści, związany z osła­bie­niem się blo­gos­fery CDA — już dawno pisałem o moż­li­wo­ści prze­nie­sie­nia się stamtąd, a potem spraw­dzi­łem różne opcje (pytałem również o opinie Darka Hofmana — żadna tajem­nica) i w końcu wybrałem blogspot. Ot cała tajem­nica. Szablon jest jednym ze stan­dar­do­wych, więc tu naprawdę ciężko mówić o jakich­kol­wiek inspi­ra­cjach.

   O treści się w ogóle nie wypo­wia­dam, bo piszę zbyt długo o tematach oko­ło­ko­smo­lo­gicz­nych aby nagle MI zarzucać kopio­wa­nie czyiś pomysłów (zwłasz­cza, że… prak­tycz­nie nie odwie­dzam kon­ku­ren­cji. Nie mówię, że jest zła, ale oso­bi­ście nic inte­re­su­ją­cego czy zaska­ku­ją­cego tam nie znajduję). Przy­po­mnę również, że miałem inne ini­cja­tywy — Astro­cie­ka­wostki czy Astro­pa­ski — logicz­nym krokiem na przód są mul­ti­me­dia.

  • AgmatiV

   Moim zdaniem te zarzuty z naśla­do­wa­niem NBN przez …AAA… są śmieszne. 🙂 Poza tym to właśnie …AAA… był u nas pierwszy, więc jeśli ktoś tu od kogoś miałby ściągać, to raczej NBN od Atez. ALE jak do tej pory nie widzia­łem, żeby oba blogi pisały o tym samym — owszem, tematyka obu to nauka, ale na każdym pokazano jakieś inne jej aspekty. Także obu panów czytam, jak tylko pojawi się coś nowego, i obu życzę powo­dze­nia! 😉

   A podcast mi się podoba. Fakt, parę usterek tech­nicz­nych prze­szka­dza, ale nie na tyle żeby nie można było oglądać z przy­jem­no­ścią. Naj­bar­dziej prze­szka­dzał mi fakt, że twój głos słychać przez cały czas mocniej z lewego głośnika. Poza tym treść i jej przekaz mi odpo­wia­dał, więc ciąg dalszy mile widziany.

  • http://www.blogger.com/profile/17742029282859680771 LucidMan

   Zde­cy­do­wa­nie się z Tobą zgadzam. Ludzie, cieszcie się z przy­jem­nego źródła cie­ka­wych infor­ma­cji. Równie dobrze możecie porów­ny­wać każdą stację tele­wi­zyjną, ponieważ wszyst­kie oglą­da­cie w swoich tele­wi­zo­rach… błagam was.

 • Ano­ny­mous

  Wie­eeel­kie dzięki za pole­ce­nie Poza Kosmosem. Program jest rze­czy­wi­ście rewe­la­cyjny. 🙂 Mam jednak problemy ze zna­le­zie­niem Piękna Wszech­świata po Polsku. Czy taka wersja w ogóle istnieje, czy oglą­da­łeś po angiel­sku?