Czytaj dalej
Druga mul­ti­me­dialna pre­zen­ta­cja o nieco smut­niej­szym cha­rak­te­rze. Tym razem skupiłem się na zjawisku wszech­obec­nej i nie­ubła­ga­nej entropii popy­cha­ją­cej wszech­świat ku zagładzie.


Tym razem kon­wer­to­wa­łem materiał innym pro­gra­mem, co powinno wyeli­mi­no­wać wszelkie problemy z dźwię­kiem. Zapra­szam do dwu­mi­nu­to­wego seansu.
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.