Druga mul­ti­me­dialna pre­zen­ta­cja o nieco smut­niej­szym cha­rak­te­rze. Tym razem skupiłem się na zjawisku wszech­obec­nej i nie­ubła­ga­nej entropii popy­cha­ją­cej wszech­świat ku zagła­dzie.


Tym razem kon­wer­to­wa­łem materiał innym pro­gra­mem, co powinno wyeli­mi­no­wać wszelkie problemy z dźwię­kiem. Zapra­szam do dwu­mi­nu­to­wego seansu.
 • Ano­ny­mous

  Brutalna scena przemocy z rybą ! Dlaczego nikt mnie nie uprze­dził ?

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Następ­nym razem kiedy pojawi się taka scena dam ogra­ni­cze­nie +18.

 • http://www.blogger.com/profile/17268347256322607861 Mejczel Noname

  W tle cover Metal­lici — One :D?

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Owszem, wykonany przez Apo­ca­lyp­ticę (płyta Inqu­isi­tion symphony).

 • http://www.blogger.com/profile/10794809137083463607 Sergi

  Świetne 😀 Co do ucieczki — obecnie jest nie­moż­liwa, ale nie­wy­klu­czone że w przy­szło­ści znaj­dziemy sposób na ura­to­wa­nie się przed wielkim chłodem.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Rozumiem, że masz na myśli ucieczkę poza znany nam wszech­świat? Jeżeli nasze uni­wer­sum jest jedynym, trudno wyobra­zić sobie moż­li­wość powstrzy­ma­nia entropii lub ucieczki.

  • Ano­ny­mous

   W takim razie polecam Ci prze­czy­ta­nie The Last Question autor­stwa Isaaca Asimova 😉

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Znam, chyba nawet dane mi było się kiedyś do niego odwołać. Piękne opo­wia­da­nie.

 • Ano­ny­mous

  Mam nadzieje, że wrzech­swiat kiedys zniknie cał­ko­wi­cie i juz sie wiecej nie pojawi. Wrzech­swiat to miejsce pełne zła.

 • Ano­ny­mous

  Zakła­damy, że nasz wszech­świat jest układem zamknię­tym. II zasada dynamiki Newtona obo­wią­zuje w takowym. Dzięki Hub­ble­owi wiemy, że nie­ustan­nie się powięk­sza. Może jest więc układem otwartym, gdzie jego treść niejako prze­cieka “poza”. We know too little to know.

  • Ano­ny­mous

   Coo? 🙂

  • Ano­ny­mous

   II zasada ter­mo­dy­na­miki*