Tak pomy­śla­łem, że warto odkopać i odnowić kanał na YouTube. Co prawda nigdy spe­cjal­nie nie sie­dzia­łem w mul­ti­me­diach, ale praktyka czyni mistrza. Jeżeli będzie popyt, być może powsta­nie jeszcze kilka prac. Oczy­wi­ście lepszych, dzięki waszym pro­po­zy­cjom i uwagom.


Film składa się w zasadzie z dwóch członów: pierwszy przed­sta­wia świat mikro, a drugi makro­sko­powy. Niestety popeł­ni­łem jeden dość poważny błąd, który zauwa­ży­łem już po złożeniu mate­riału. Kto zauważy o co chodzi? =)
 • http://www.blogger.com/profile/17268347256322607861 Mejczel Noname

  Czy czasem ostatni obrazek nie przed­sta­wia sieci neuronów?

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Nie, nie =). To tzw. struk­tury wiel­ko­ska­lowe wszech­świata. Całe włókna pełne gromad galaktyk, poprze­dzie­lane gigan­tycz­nymi obsza­rami pustki.

  • http://www.blogger.com/profile/17268347256322607861 Mejczel Noname

   Właśnie już kiedyś widzia­łem podobny obraz w stosunku do tematyki kosmosu, no i zawsze szo­ko­wały mnie powią­za­nia między mikro a makro­świa­tem. Choćby pla­ne­tarny model budowy atomu, czy właśnie taka struk­tura wszech­świata. Mimo wszystko nie wiem gdzie tego poważ­nego błędu szukać :/

 • Ano­ny­mous

  Z tym poważnym błędem to pewnie rypnąłeś się gdzieś przy skali lub jej opisie, ale nie chce mi się go szukać 😉

  //Civril

 • Ano­ny­mous

  Tytuł winien być okra­szony nagłów­kiem: Od strun do włókien wszech­świata =)

 • Ano­ny­mous

  Pisałbym się na wpis/kanał o melodii bądź dźwię­kach uprzy­jem­nia­ją­cych podziw nad pięknem wszech­świata. Dzięki za wywo­ła­nie chwili zadumy. Jestem ocza­ro­wany.

 • Ano­ny­mous

  10^-31 to mniej niż jedna MILIONOWA jok­to­me­tra. Pre­zen­ta­cja godna uwagi, jak cały blog. Powo­dze­nia!

 • Ano­ny­mous

  Chyba chodzi o wielkość Ziemi przy której napisał “Tysiąc kilo­me­trów“
  Walnij tam jakąś adno­ta­cje czy coś

 • Ano­ny­mous

  Strasz­nie pierdzi muzyka. WTF ?

 • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

  Jako, że dostałem już kilka skarg na dźwięk wysłałem popra­wioną wersję (we wpisie też już zamie­ni­łem). Dźwięk trzesz­czał przez nie­po­prawną kon­wer­sję filmu — na szczę­ście nowy kon­wer­ter pomógł.

 • Ano­ny­mous

  Jak się zowie pierwszy kawałek?