Czytaj dalej
Jak infor­mo­wa­łem, w wyniku kom­pli­ka­cji poope­ra­cyj­nej w wieku 82-lat zmarł Neil Alden Arm­strong. Miałem napisać jakiś komen­tarz, ale zamiast tego wkleję kilka luźno prze­tłu­ma­czo­nych grafik z profilu Blast&Damnation na tumbrl.com.Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.