Jak infor­mo­wa­łem, w wyniku kom­pli­ka­cji poope­ra­cyj­nej w wieku 82-lat zmarł Neil Alden Arm­strong. Miałem napisać jakiś komen­tarz, ale zamiast tego wkleję kilka luźno prze­tłu­ma­czo­nych grafik z profilu Blast&Damnation na tumbrl.com.  • Ryba

    Arm­strong był typem ikony, jego twarz zawsze będzie się koja­rzyła z eks­plo­ra­cją kosmosu.