Czytaj dalej
Oko­licz­no­ściowy Astro­Pa­sek, z okazji udanego lądo­wa­nia Curio­sity kilka dni temu. Celem misji jest kolejna próba stwier­dze­nia, czy na Czer­wo­nej Planecie istniały lub nadal istnieją warunki sprzy­ja­jące powsta­niu i utrzy­ma­niu życia.

Poprzedni Astro­Pa­sek: Jak powięk­szał się wszechświat? 
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.