Oko­licz­no­ściowy Astro­Pa­sek, z okazji udanego lądo­wa­nia Curio­sity kilka dni temu. Celem misji jest kolejna próba stwier­dze­nia, czy na Czer­wo­nej Planecie istniały lub nadal istnieją warunki sprzy­ja­jące powsta­niu i utrzy­ma­niu życia.

Poprzedni Astro­Pa­sek: Jak powięk­szał się wszech­świat?
 • http://www.blogger.com/profile/07957296510726480255 Kapitan Fitch

  Pasek niczego sobie 🙂

 • http://www.blogger.com/profile/10794809137083463607 Sergi

  Akurat dzisiaj romy­śla­łem, że przy obecnej tech­no­lo­gii lot na Marsa to byłaby fraszka, przy­naj­mniej w porów­na­niu z lotem na księżyc. Statek z sil­ni­kami Saber kie­ro­wany przez mały, potężny komputer, ska­fan­dry z włókna dakro­no­wego i poli­me­rów, o jakich w ’69 się nam nawet nie śniło. A kolo­ni­za­cja kosmosu z teo­re­tycz­nych rozważań stanie się wkrótce koniecz­no­ścią.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Zgadzam się. Problemy mają czysto eko­no­miczny cha­rak­ter. Oczy­wi­ście, podróż nie będzie należała do przy­jem­nych ani wygod­nych (o wiele, wiele dłuższa niż ta na Księżyc), ale chętnych nie zabrak­nie. Jednak mało kto będzie skory włożyć grube miliardy tylko po to aby zatknąć na na czer­wo­nym globie flagę. Wyprawa musi przy­nieść coś więcej.

 • Ano­ny­mous

  Nic mnie tak nie fascy­nuje jak ostatnia fotka, zawsze lubilem ogladac obrazki przed­sta­wia­jace jakby moglo teo­re­tycz­nie wygladac zycie kolo­ni­za­to­row na Marsie. Mam szczera nadzieje, ze za mojego zycia bede mogl obejrzec juz takie zdjecia robione na Marsie

  Civril

 • Ano­ny­mous

  Mam prośbę o artykuł na temat perpetum mobile. Jakieś wytłu­ma­cze­nie czemu poniższe przy­kłady to nie perpetum mobile.

  http://www.youtube.com/watch?v=287qd4uI7‑E&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=RkLfpXpO5sQ&feature=relmfu

  • http://www.blogger.com/profile/10794809137083463607 Sergi

   Takie maszyny są oczy­wi­ście bardzo ciekawe, ale nie mogą działać bez końca. Tak naprawdę wyko­rzy­stują energię, którą wpro­wa­dził człowiek uru­cha­mia­jąc je. Mają małe opory, więc mogą kręcić się dzięki tej energii dłużej niż kil­ku­mi­nu­towy filmik z YT. Ostatnia maszyna też nie jest dosko­nała, nawet gdyby siła gra­wi­ta­cji i magnes prze­ciw­dzia­łały oporom, to po jakimś czasie magnes zacznie tracić moc.
   Jeśli per­pe­tuum mobile może istnieć, to nie opiera się na kla­sycz­nej mecha­nice, tylko na kwan­to­wej, wyko­rzy­stu­jąc np. fluk­tu­ację.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Dopisane do (długiej) listy zamówień.

  • Ano­ny­mous

   @sergi:
   A co Pan myśli o czymś takim:
   http://www.technologyreview.com/view/428670/entangled-particles-break-classical-law-of/

   Pozdra­wiam
   g_o_n

 • http://www.blogger.com/profile/13430590150946587926 Vantage

  Świetny pasek! Takie coś lubię: krótko, nie nudzi, są zdjęcia i jest ciekawie. Choć tekstów dłuż­szych także nie neguję. Good job. 🙂