Press ESC to close

Mars na luzie

Pozo­sta­jemy w ciągle popu­lar­nym temacie Czer­wo­nej Planety. Ale tym razem przyj­rzymy się jej od strony… humo­ry­stycz­nej. Chyba nie myśle­li­ście, że inter­ne­towi kpiarze…