Czytaj dalej
Nasi pra­dzia­do­wie prze­ży­wali rewo­lu­cję prze­my­słową. Rewo­lu­cję w skali makro­sko­po­wej, której wyznacz­ni­kiem były nowe rodzaje trans­portu, pozy­ski­wa­nia energii i masowej pro­duk­cji. Nasze poko­le­nie staje przed kolejnym zrywem technologicznym.
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.