Nasi pra­dzia­do­wie prze­ży­wali rewo­lu­cję prze­my­słową. Rewo­lu­cję w skali makro­sko­po­wej, której wyznacz­ni­kiem były nowe rodzaje trans­portu, pozy­ski­wa­nia energii i masowej pro­duk­cji. Nasze poko­le­nie staje przed kolejnym zrywem tech­no­lo­gicz­nym.
  • http://www.blogger.com/profile/11519683032629525268 patrycja lit­tle­pink­shoes

    Ten komen­tarz został usunięty przez admi­ni­stra­tora bloga.