Resztki


Wszyst­kie wpisy nie­miesz­czące się w ramach pozo­sta­łych kate­go­rii.

121 Articles

Piętnaste Kwantowe Pigułki poświęcę rzeczy najbardziej fundamentalnej, choć naprawdę trudnej do wyłożenia. Zasadzie nieoznaczoności Heisenberga.

Kwantowe Pigułki #15: Czym jest zasada nieoznaczoności?
Czy biblioteki mają misję?

Czternasty odcinek Kwantowych pigułek, poświęciłem zagadnieniu kwarków, składających się na zalegające w jądrach naszych atomów protony i neutrony.

Kwantowe Pigułki #14: Z czego zbudowane są protony i neutrony?

One wróciły! Po niemal rocznej przerwie, na YouTube pojawił się nowy, trzynasty odcinek Kwantowych pigułek.

Kwantowe Pigułki #13: Skąd wzięły się pierwiastki?